วิดีโอนี้ถูกลบโดยผู้ใช้.
เราเสียใจที่นี้.
F-15 Advance Eagle ไทยมี 1 ฝูงเมื่อไร สิงคโปร์ !!ตกกระป๋อง!!ไปเลย
80 510
42
255
F-15 Advance Eagle ไทยมี 1 ฝูงเมื่อไร สิงคโปร์ !!ตกกระป๋อง!!ไปเลย
เผยแพร่เมื่อ 2017.06.17
เกี่ยวกับวิดีโอ
ช่อง