วิดีโอนี้ถูกลบโดยผู้ใช้.
เราเสียใจที่นี้.
ตำรวจใช้ดุลพินิจ เห็นแก่ประชาชน ปรับแค่ 200
27 160
8
161
ตำรวจใช้ดุลพินิจ เห็นแก่ประชาชน ปรับแค่ 200
เผยแพร่เมื่อ 2017.06.18
เกี่ยวกับวิดีโอ
ที่มา รวมพลังปฏิรูปประเทศ
ช่อง