วิดีโอนี้ถูกลบโดยผู้ใช้.
เราเสียใจที่นี้.
เด็กสักยันต์ l เรื่องจริงผ่านจอ
828 697
347
347
เด็กสักยันต์ l เรื่องจริงผ่านจอ
เผยแพร่เมื่อ 2017.04.12
เกี่ยวกับวิดีโอ
เรื่อง เด็กสักยันต์
ย้อนรอยเรื่องจริง เรื่องแปลกพฤติกรรมเลียนแบบของกลุ่มเด็กชายวัยประถม ที่ไปสักยันต์ที่เชื่อว่าช่วยให้อยู่ยงคงกระพัน
ช่อง