วิดีโอนี้ถูกลบโดยผู้ใช้.
เราเสียใจที่นี้.
ผู้สาวขาเลาะ (เวอร์ชั่นภาษากลาง) - กลม The Voice 1
56 536
29
52
ผู้สาวขาเลาะ (เวอร์ชั่นภาษากลาง) - กลม The Voice 1
เผยแพร่เมื่อ 2017.06.07
เกี่ยวกับวิดีโอ
ผู้สาวขาเลาะ (เวอร์ชั่นภาษากลาง)
ขับร้องโดย กลม อรวี หรือ กลม The Voice 1

Credit : หมีสิงการดนตรี
ช่อง