วิดีโอนี้ถูกลบโดยผู้ใช้.
เราเสียใจที่นี้.
Guardians of the Galaxy: Cosmic Avengers in 3 Minutes - Marvel TL;DR
59 040
57
192
Guardians of the Galaxy: Cosmic Avengers in 3 Minutes - Marvel TL;DR
เผยแพร่เมื่อ 2017.06.16
เกี่ยวกับวิดีโอ
Today, Marvel TL;DR goes Cosmic with everybody’s favorite spacefaring misfits, the Guardians of the Galaxy! Witness the emotional struggle between a father and son, behold the complexity of intergalactic politics, and see a thinking tree get eaten by a whale.

Watch more from Marvel TL;DR: https://youtu.be/QB-_eFRvDu8

About Marvel TL;DR:
“Marvel’s TL;DR” is for the Marvel fan who hasn’t gotten the chance to dive into some of Marvel’s most epic collections and thought they were too long and didn’t read, or as it’s more commonly expressed, TL;DR.

Originally conceptualized by former Marvel Intern, and current “Marvel’s TL;DR” Writer and Producer, Noah Sterling, each week Noah offers up an easily digestible summation of Marvel’s best tales!
ช่อง