วิดีโอนี้ถูกลบโดยผู้ใช้.
เราเสียใจที่นี้.
Silly Fools - แกล้ง
8 508 462
945
1 026
Silly Fools - แกล้ง
เผยแพร่เมื่อ 2014.01.14
เกี่ยวกับวิดีโอ
Song : แกล้ง
Album : Juicy
Artist : Silly Fools

Voval : ณัฐพล พุทธภาวนา (โต)
Guitar : ทรงพล จูประเสริฐ (ต้น)
Bass : เทวฤทธิ์ ศรีสุข (หรั่ง)
Drums : ต่อตระกูล ใบเงิน (ต่อ)

คำร้อง : ณัฐพล พุทธภาวนา
ทำนอง : ณัฐพล พุทธภาวนา, เทวฤทธิ์ ศรีสุข
เรียบเรียง : เทวฤทธิ์ ศรีสุข, Silly Fools

Producer : Simon Henderson & Silly Fools
Tracking / Mixed down : Simon Henderson
Engineers : คเณศร์ สินธุนาวา, ณัฐพล อ่วมอิ่ม, ณรงค์ชัย ลัภนะสิริวณิช
Recorded at : More Music Studio
Mastered at : Planet Media
Mastering engineer : เจตพล คาน
Promotion team : บริภัณฑ์ โพธิ์แดง, ชีวิน อมรสิงห์, เนาวรัตน์ กริชกมลกุล
Photographer : บุญสัณห์ ฉลาด
Photo retouching : ณรงค์เดช สมบูรณ์ทรัพย์
Graphic designer : มุนินทร์ มณิปันดี
Excutive producer : ค.ส.ม. ถนัดขวา
ช่อง