วิดีโอนี้ถูกลบโดยผู้ใช้.
เราเสียใจที่นี้.
SPIDERMAN KFC DRIVE THRU Prank! w/ Joker Venom Hulk Movie Kids Toys Cars in Real Life
6 527 496
5 405
423
SPIDERMAN KFC DRIVE THRU Prank! w/ Joker Venom Hulk Movie Kids Toys Cars in Real Life
เผยแพร่เมื่อ 2017.04.04
เกี่ยวกับวิดีโอ
SPIDERMAN KFC DRIVE THRU Prank! w/ Joker Venom Hulk Movie Kids Toys Cars in Real Life

Spiderman is hungry and goes to KFC Drive Thru with his orange car ! Hulk serves him a KFC Chicken Fried Bucket with a surprise toy in his kfc bucket. Joker watches him and tell Venom to go scare Spiderman ! Superhero Spider-man is happy but then here comes Venom trying to steal his kfc bucket full of chikcens wings and tenders! Lucky Hulk comes back saves Spiderman his friend by throwing a big ball on Venom's which makes him fall in the pool! Then they both goes to eat the chicken and plays with the little dog toy robot!

Enjoy this parody with all your favorite superheroes videos with your family fun! Thanks for watching my funny movies videos for kids!

Music:
Youtube Audio Library
Music by Kevin MacLeod
ช่อง