วิดีโอนี้ถูกลบโดยผู้ใช้.
เราเสียใจที่นี้.
พี่ยอมไม่กินหมู(ซายอ"2) บ.เบิ้ล official Mv
10 784 995
2 193
2 196
พี่ยอมไม่กินหมู(ซายอ"2) บ.เบิ้ล official Mv
เผยแพร่เมื่อ 2016.11.11
เกี่ยวกับวิดีโอ
ติดต่องานแสดง ‭062975-6529‬ บทเพลงนี้ไม่ใด้มีเจตนนาลบหลู่ศาสนาใดๆทั้งสิ้น เพลงนี้ใด้แรงบันดาลใจมาจากในปี2553ผมใด้เขียนเพลงสาวอิสลาม(:ซายอกาแซะแดมอ)ในตอนนี้ จุดประสงค์ของการแต่งเพลงผมคิดว่ารักคือเสียสละยอมเปลี่ยนศาสนาเพื่อให้เพื่อที่จะอยู่รวมกับคนที่รักใด้ ด้วยส่วนตัวผมนับถือศาสนาพุทธ ผมขอมอบเพลงนี้เปนสื่อแทน การเชื่อมความสำพันธ์ระหว่างศาสนา ผิดพลาดประการใดขออภัยใว้ณ ที่นี้ด้วยคับ บ.เบิ้ล
ช่อง