วิดีโอนี้ถูกลบโดยผู้ใช้.
เราเสียใจที่นี้.
มาฟัง หมอหนีเมียมาร่วมคัดค้านแก้ กม. บัตรทอง
46 315
9
243
มาฟัง หมอหนีเมียมาร่วมคัดค้านแก้ กม. บัตรทอง
เผยแพร่เมื่อ 2017.06.19
เกี่ยวกับวิดีโอ
มีเหตุมีผล ชัดเจน
ที่มา นพ.สุธีร์ รัตนะมงคลกุล
อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
ช่อง