วิดีโอนี้ถูกลบโดยผู้ใช้.
เราเสียใจที่นี้.
Princess Anna vs GIANT KING KONG! w/ Spiderman & T-Rex in Real Life
13 652 996
14 999
290
Princess Anna vs GIANT KING KONG! w/ Spiderman & T-Rex in Real Life
เผยแพร่เมื่อ 2017.04.05
เกี่ยวกับวิดีโอ
Princess Anna vs GIANT KING KONG! w/ Spiderman & T-Rex in Real Life

Anna is driving her car around when King Kong suddenly eats her. She tries to break free by hitting his stomach, but it simply has no effect. She comes up with an idea to use a flamethrower to break free. She burns King Kong's stomach from the inside until he throws her back up. Once free, Anna tries to get away but King Kong begins to strangle her.

After slipping away, Princess Anna runs into Spiderman who tries to use his webs to stop King Kong. The villain easily breaks free from his bonds and continues his chase. Frozen Anna and Spiderman eventually get help from a Tyrannosaurus Rex. The T-Rex begins to battle with King Kong, but the large ape is able to beat the dinosaur with ease. Kong finally catches back up with his prey, and Spiderman tries to battle him with a mace. Kong overpowers the would-be hero and knocks the two friends far away.

He then summons two clones of himself who join in his pursuit after Anna and Spiderman. The pair of friends use guns to quickly dispatch King Kong's clones, but the weapons have no effect on Kong himself. Spiderman waits until the villain comes closer and uses dynamite to destroy King Kong. With the beast gone, Anna and Spiderman celebrate together.

More fun movies to watch:

Evil Pocahontas vs Spiderman!
https://youtu.be/mC013aqxp-E?list=PLClEoBmoMtNqDcZckc7VHPiR2vIahVIjX

Spiderman Lost in Mirror!
https://youtu.be/JR0CDtwKU4s?list=PLClEoBmoMtNqDcZckc7VHPiR2vIahVIjX

Thanks for watching. Don't forget to Share, Like & Subscribe for new videos daily.
ช่อง