วิดีโอนี้ถูกลบโดยผู้ใช้.
เราเสียใจที่นี้.
นิทานสำหรับเด็ก | เรื่อง ปุยนุ่น เลิกขี้แยแล้วค่ะ
11 006
3
0
นิทานสำหรับเด็ก | เรื่อง ปุยนุ่น เลิกขี้แยแล้วค่ะ
เผยแพร่เมื่อ 2017.06.28
เกี่ยวกับวิดีโอ
นิทานเสริมสร้าง EQ พัฒนาหนูน้อยให้เป็นเด็กอารมณ์ดี
นิทานสำหรับเด็ก | เรื่อง ปุยนุ่น เลิกขี้แยแล้วค่ะ
เรื่องโดย รัตนา คชนาท
ภาพโดย ทวีวัฒน์ โพธิรัชต์
จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด
ช่อง