วิดีโอนี้ถูกลบโดยผู้ใช้.
เราเสียใจที่นี้.
Ventriloquist, Boxer AND Rapper?! | Take Me Out 2017
232
0
0
Ventriloquist, Boxer AND Rapper?! | Take Me Out 2017
เผยแพร่เมื่อ 2017.06.22
เกี่ยวกับวิดีโอ
James is a man of many tricks...

Subscribe now for more highlights, previews and exclusive clips: http://bit.ly/TMOSubscribe

Watch the full show here: http://www.itv.com/hub/take-me-out

Get more exclusive backstage goss and giggles here!:

Twitter: https://twitter.com/takemeoutuk
Facebook: https://www.facebook.com/takemeout
ช่อง
1:38
Ventriloquist, Boxer AND Rapper?! | Take Me Out 2017
โดย Take Me Out UK
ดู 232 ครั้ง
7 วัน ที่ผ่านมา
0:33
"Do You Wanna Get a Piece of This?" | Take Me Out 2017
โดย Take Me Out UK
ดู 247 ครั้ง
8 วัน ที่ผ่านมา
1:16
Mitch Moves like MJ | Take Me Out 2017
โดย Take Me Out UK
ดู 136 ครั้ง
9 วัน ที่ผ่านมา
0:32
"Cheeky like a Nandos... So Take me to FERNANDOS!" | Take Me Out 2017
โดย Take Me Out UK
ดู 239 ครั้ง
11 วัน ที่ผ่านมา
1:17
"My ONLY Party Trick!" | Take Me Out 2017
โดย Take Me Out UK
ดู 478 ครั้ง
12 วัน ที่ผ่านมา
1:23
"Are You After a Bloke or a Mackerel?!" | Take Me Out 2017
โดย Take Me Out UK
ดู 791 ครั้ง
13 วัน ที่ผ่านมา
2:15
Paddy Attempts to Create the PERFECT MAN! | Take Me Out 2017 SPECIAL
โดย Take Me Out UK
ดู 670 ครั้ง
13 วัน ที่ผ่านมา
3:03
Can George keep as Cool as a Cucumber for Hannah? | Take Me Out | 2017
โดย Take Me Out UK
ดู 1 069 ครั้ง
21 วัน ที่ผ่านมา
1:32
Dee Goes Ape! | Take Me Out | 2017
โดย Take Me Out UK
ดู 613 ครั้ง
22 วัน ที่ผ่านมา
3:10
Will it be a Smooth Ride for Katy-Jay and Nick? | Take Me Out | 2017
โดย Take Me Out UK
ดู 428 ครั้ง
22 วัน ที่ผ่านมา
1:33
Paddy Wrestles with a Croc! | Take Me Out | 2017
โดย Take Me Out UK
ดู 543 ครั้ง
23 วัน ที่ผ่านมา
2:59
Did Krystal and Rixy get Frisky? | Take Me Out | 2017
โดย Take Me Out UK
ดู 708 ครั้ง
23 วัน ที่ผ่านมา
1:11
Fireman Steve Brings the Heat! | Take Me Out | 2017
โดย Take Me Out UK
ดู 536 ครั้ง
23 วัน ที่ผ่านมา
0:51
Do You Have a Dating Spreadsheet? | Take Me Out | 2017
โดย Take Me Out UK
ดู 1 878 ครั้ง
1 เดือน ที่ผ่านมา
3:01
Do Em and Luke Hit it Off in Fernando's? | Take Me Out | 2017
โดย Take Me Out UK
ดู 2 520 ครั้ง
1 เดือน ที่ผ่านมา
0:48
"You're Like Green Tomatoes..." | Take Me Out | 2017
โดย Take Me Out UK
ดู 1 899 ครั้ง
1 เดือน ที่ผ่านมา
0:59
"We're Having A Geordie Off!" | Take Me Out | 2017
โดย Take Me Out UK
ดู 4 344 ครั้ง
1 เดือน ที่ผ่านมา
3:03
Will Miriam and Bayo Find Love? | Take Me Out | 2017
โดย Take Me Out UK
ดู 1 079 ครั้ง
1 เดือน ที่ผ่านมา
1:23
Ryan is a True Belieber! | Take Me Out | 2017
โดย Take Me Out UK
ดู 5 634 ครั้ง
1 เดือน ที่ผ่านมา
3:05
Could Tasha and Harry Find Love? | Take Me Out | 2017
โดย Take Me Out UK
ดู 2 289 ครั้ง
1 เดือน ที่ผ่านมา
1:04
Tommy's Flipping Amazing! | Take Me Out | 2017
โดย Take Me Out UK
ดู 770 ครั้ง
1 เดือน ที่ผ่านมา
0:55
"There's A Seal Got Loose!" | Take Me Out | 2017
โดย Take Me Out UK
ดู 6 887 ครั้ง
2 เดือน ที่ผ่านมา
1:09
"I'm A Wing Walker" | Take Me Out | 2017
โดย Take Me Out UK
ดู 1 123 ครั้ง
2 เดือน ที่ผ่านมา
1:34
"I Think I Intimidate Men"... | Take Me Out | 2017
โดย Take Me Out UK
ดู 4 588 ครั้ง
2 เดือน ที่ผ่านมา
1:27
Paddy Gets Locked Up! | Take Me Out | 2017
โดย Take Me Out UK
ดู 1 548 ครั้ง
2 เดือน ที่ผ่านมา
1:04
Grace Shows Us Her...Posh Rap? | Take Me Out | 2017
โดย Take Me Out UK
ดู 1 426 ครั้ง
2 เดือน ที่ผ่านมา
3:09
Helen & Riccardo...Will it be LOVE? | Take Me Out | 2017
โดย Take Me Out UK
ดู 2 874 ครั้ง
2 เดือน ที่ผ่านมา
1:08
Paddy Gets Himself In A Bubble | Take Me Out | Series 9
โดย Take Me Out UK
ดู 1 190 ครั้ง
2 เดือน ที่ผ่านมา
1:06
Dan...The Candy Man! | Take Me Out | 2017
โดย Take Me Out UK
ดู 1 204 ครั้ง
2 เดือน ที่ผ่านมา
3:03
Can Corinne & Conrad Find Love in Fernandos? | Take Me Out | 2017
โดย Take Me Out UK
ดู 2 374 ครั้ง
2 เดือน ที่ผ่านมา
1:54
Harry Confuses Himself | Take Me Out | 2017
โดย Take Me Out UK
ดู 10 301 ครั้ง
2 เดือน ที่ผ่านมา
1:04
Paddy, Drop It Like Its Hot! | Take Me Out | 2017
โดย Take Me Out UK
ดู 3 106 ครั้ง
2 เดือน ที่ผ่านมา
1:18
Paddy Gets Struck By Karate Girl! | Take Me Out | 2017
โดย Take Me Out UK
ดู 3 075 ครั้ง
2 เดือน ที่ผ่านมา
3:06
Daniel & Ciara Fernandos Adventure! | Take Me Out | 2017
โดย Take Me Out UK
ดู 3 406 ครั้ง
2 เดือน ที่ผ่านมา
1:18
Conrad's Awkward Ending...We Can't Watch! | Take Me Out | 2017
โดย Take Me Out UK
ดู 26 670 ครั้ง
2 เดือน ที่ผ่านมา
1:11
Hannah Has An Interesting Party Trick... | Take Me Out | 2017
โดย Take Me Out UK
ดู 3 676 ครั้ง
2 เดือน ที่ผ่านมา
16:44
TMO...Fernando's With Love | Take Me Out | Series 8
โดย Take Me Out UK
ดู 38 906 ครั้ง
1 ปี ที่ผ่านมา
13:40
TMO...The Best of the Boys! | Take Me Out | Series 8
โดย Take Me Out UK
ดู 85 758 ครั้ง
1 ปี ที่ผ่านมา
12:45
TMO...The Best Bits! | Take Me Out | Series 8
โดย Take Me Out UK
ดู 248 660 ครั้ง
1 ปี ที่ผ่านมา
0:31
"I Can Be Your Woody!" | Take Me Out | Series 8
โดย Take Me Out UK
ดู 6 786 ครั้ง
1 ปี ที่ผ่านมา
1:14
Does Ian Get Your Heart Beating? | Take Me Out | Series 8
โดย Take Me Out UK
ดู 3 145 ครั้ง
1 ปี ที่ผ่านมา
1:06
"Do you want to see my Kick Split?" | Take Me Out | Series 8
โดย Take Me Out UK
ดู 4 460 ครั้ง
1 ปี ที่ผ่านมา
0:29
Shauni Changes Tactics! | Take Me Out | Series 8
โดย Take Me Out UK
ดู 6 531 ครั้ง
1 ปี ที่ผ่านมา
0:55
Paddy's Swept Off His Feet! | Take Me Out | Series 8
โดย Take Me Out UK
ดู 6 232 ครั้ง
1 ปี ที่ผ่านมา
1:07
Can Tom Send Your Heart Singing? | Take Me Out | Series 8
โดย Take Me Out UK
ดู 2 536 ครั้ง
1 ปี ที่ผ่านมา
1:24
Can Jon Fight For Your Love! | Take Me Out | Series 8
โดย Take Me Out UK
ดู 3 816 ครั้ง
1 ปี ที่ผ่านมา
2:54
Could Shelley and James Find Love? | Take Me Out | Series 8
โดย Take Me Out UK
ดู 3 983 ครั้ง
1 ปี ที่ผ่านมา
0:34
"I Love Cheese!" | Take Me Out | Series 8
โดย Take Me Out UK
ดู 3 776 ครั้ง
1 ปี ที่ผ่านมา
0:44
"You Can't Handle This Sugar!" | Take Me Out | Series 8
โดย Take Me Out UK
ดู 2 338 ครั้ง
1 ปี ที่ผ่านมา