วิดีโอนี้ถูกลบโดยผู้ใช้.
เราเสียใจที่นี้.
การ์ตูน | เจ้าแกละแสนฉลาด ภาค3 | ตอนศิลปะการสอนลูกหลาน (โดย อ.ธัญ เสรีรมย์)
1 038 402
578
139
การ์ตูน | เจ้าแกละแสนฉลาด ภาค3 | ตอนศิลปะการสอนลูกหลาน (โดย อ.ธัญ เสรีรมย์)
เผยแพร่เมื่อ 2017.04.14
เกี่ยวกับวิดีโอ
การ์ตูนเจ้าแกละแสนฉลาดภาค3 ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแนวคิดการเลี้ยงลูก โดยชี้ให้เห็นถึงตัวอย่างการช่วยเหลือส่งเสริมลูกหลานของใครหลายๆคนในปัจจุบัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบด้านลบต่อการใช้ชีวิตของเด็กต่อไปในอนาคตได้โดยไม่รู้ตัว

"การ์ตูนชุดเจ้าแกละแสนฉลาด" สร้างขึ้นด้วยความมุ่งหวังที่จะช่วยกระตุ้นกระบวนการคิดของเด็กไทยให้รู้จักการฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ ซึ่งประกอบด้วย
การ์ตูน | เจ้าแกละแสนฉลาด ภาค 1 | สอนบวกเลข สอนบวกเลขด้วยนิ้วมือ วิธีเสรีรมย์ : https://youtu.be/k2_BjMu1pKQ
การ์ตูน | เจ้าแกละแสนฉลาด ภาค2 | ตอนการความคิดให้เป็นระบบ : https://youtu.be/RHOzk3n_UPI
การ์ตูน | เจ้าแกละแสนฉลาด ภาค3 | ตอนศิลปะการสอนลูกหลาน : https://youtu.be/KaCxQ8L7UFc